Sídliště Nádražní, Slavkov u Brna

Koncept revitalizace je postaven na páteřní pěšině procházející diagonálně celým územím, na kterou jsou jako kuličky hrášku řazeny jednotlivé veřejné prostory s převahou zeleně: malá rekreační plocha a individuální zahrádky, polo- vnitroblok pro hry menších dětí, centrální plocha a nakonec nový park.

Při návrhu úprav sídliště jsme pečlivě zhodnotili rozsah stávajících komunikací a prověřili možnosti výsadby stromů do uličního prostoru. S pokračující klimatickou změnou se dá očekávat stále významnější role těchto „přirozených klimatizací“ města. Analyzovali jsme polohu stávajících inženýrských sítí, prostorové požadavky na komunikace vč. parkování a obousměrného pohybu cyklistů a navrhli nové šířkové uspořádání uličních profilů. Nově tedy budou v ulici Nádražní, „Kolmé“ i „Jižní“ vysazeny stromy.

V jihozápadní části řešeného území navrhujeme vybudovat kvalitní park. Koncepčně půjde o park přírodnějšího charakteru s minimem zpevněných ploch, s důrazem na biodiverzitu a udržitelnost v čase. Nejsou tedy navrhovány na údržbu náročné prvky ani výsadby.

V parku je zakončena červená stuha – stezka – procházející celým sídlištěm a vytváří zde vycházkový okruh.