Regenerace sídliště kpt. Jaroše v Hranicích

Koncept úprav sídliště navazuje a podtrhuje jednoznačně založenou urbanistickou strukturu sídliště. Ta sestává z centrálního parku několika řad domů s orientací východ-západ, uspořádaných povětšinou odděleně, ale přesto ve třech za sebou. Tyto řady mezi sebou formují pásy zeleně, částečné vnitrobloky, což je patrné zejména severně od ulice Kollárova. Urbanistický
koncept je narušen nepravidelnostmi jižně od ulice Kollárova, a u třídy Československé armády zcela zaniká.
V návrhu podtrhujeme funkci parku jako centrální odpočinkové zóny, kterou rozšiřujeme až po fasády sousedních domů a omezujeme průjezd parkem na nezbytně nutný. Do parku přesouváme i dnešní problematické hřiště z ulice
Obránců míru a na jeho místě doplňujeme tolik chybějící parkovací kapacity a stromy v uličním prostoru. Stromy jsou vůbec velkým motivem návrhu a jsou pro ně vytvářeny životaschopné podmínky i ulicích, kde dnes živoří jen několik drobných jedinců. V celém návrhu je kladen důraz na pěší prostupnost územím a podporu obytného charakteru sídliště, které bude označeno jako zóna 30, respektive obytná zóna v jeho jádrové oblasti.

Data o projektu

studie: 2020-2021
řešené území: 4,1 ha
lokalita: Hranice, Olomoucký kraj
klient: město Hranice
spolupráce: Traffic Design s.r.o. (doprava), Per Partes s.r.o. (zahradní architekti)