Revitalizace veřejných ploch Kolonie, Vsetín

Projekt řešil celkovou revitalizaci veřejných prostor v obytném souboru městské části Kolonie ve Vsetíně. Obytná kvalita atraktivní městské čtvrti s tradiční blokovou zástavbou byla díky růstu automobilové dopravy postupně snižována, k čemuž se přidal špatný stav chodníků a komunikací, živelné parkování, dožitý městský mobiliář a neudržované vnitrobloky.
V návrhu jsme vycházeli z dané urbanistické struktury obytného souboru a zároveň reagovali na soudobé provozní a funkční problémy s cílem je bezkolizně vyřešit.
Území jsme pojali komplexně: od „umravnění“ vedení podzemních inženýrských sítí přes návrh zklidněné zóny 30 pro celou oblast a zavedení organizace parkování, zvýšení prostupnost území pro cyklisty a jasně vymezené plochy pro kontejnerová stání až po návrhy nových výsadeb stromů, keřů i dlouhokvetoucích trvalek. Celý projekt byl navíc řešen s důrazem na snížení odvodu množství srážkových vod do kanalizace. Součástí bylo pochopitelně i veřejné osvětlení.

V konceptu úprav vnitřních dvorních prostor mezi obytnými bloky jde zejména o splnění konkrétních požadavků obyvatel bloků. Společným koncepčním záměrem je čitelnější členění účelových zpevněných ploch (hřiště, odpočinkové plochy, pěšiny) a volných ploch zeleně.

Data o projektu

investor: Město Vsetín
lokalita: obytný soubor Kolonie, Vsetín (ulice Tyršova, Sušilova a ulice příčné), Vsetín, kraj Zlínský
řešené území: ~2,3 ha
náklady: 44,5 mil. Kč vč. DPH
realizace: 2014-2015
nositel zakázky: BLOCK a.s.
spolupráce: Ing. arch. Milan Chlápek, Ing. arch. Jan Chlápek, Ing. Milan Koňař, Jaroslav Koňařík
zahradní architekt: Ing. Martin Kovář

Tento projekt byl spolufinancován z Evropské Unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.