Zateplení bytového domu

Bytový dům z konce 40. let 20. století již nesplňuje současné představy o tepelně-technických vlastnostech, a tak se jej rozhodli majitelé bytů zateplit. Architektonický návrhu zachovává střídmost objektu a soulad s okolními budovami, ale zároveň chce přinést novou kvalitu pro obyvatele domu. Je tak navrhováno respektování soklu obloženého cihelnými pásky a barevně neutrální omítka hlavní plochy v tónu lomené bílé.
Zvláštní pozornost je kladena vstupu do domu, což je místo, které je prvním vstupem do domova obyvatel. Zde jsou navrhovány úpravy vstupních dveří, zvonkového tabla i obložení vstupu s důrazem na řemeslný detail.

Bytový dům vznikl jakou součást bloku domů pro zaměstnance elektrárny v Přerově, která se nachází poblíž. Byl vystavěn podle návrhu architekta Karla Kováříka jako železobetonový skelet se šesti podlažími, později rozšířen o střešní nástavbu.

DATA O PROJEKTU

projekt: 2015
investor: Společenství vlastníků jednotek
lokalita: Fügnerova 7, Přerov, kraj Olomoucký
spolupráce: Ing. arch. Milan Šuška, PhD.