Handlovy Dvory – nová jihlavská čtvrť

  • Zachovaná stezka mezi rodinnými domy

Zpracovali jsme územní studii pro zástavbu cca 24 hektarů rozvojových ploch v Jihlavě. Pro novou čtvrť volíme koncept „města krátkých vzdáleností.“ Územní je rozčleněno na pět různých oblastí, kterými prochází diagonální historická stezka do centra Jihlavy. Tu zachováváme v původní trase, terénu a místy i štětovém povrchu. Tvoří zde přímou pěší a cyklo spojnici mezi centrem Jihlavy a volnou krajinou. Uprostřed území se z ní stává hlavní obchodní třída.

Městský okruh se zastávkou VHD a je lehce překonatelný chodci i cyklisty. Obslužné komunikace s motorovým provozem jsou zredukovány a bloky vytváří klidné obytné ulice a zelené propojky. Návrh infrastruktury kromě sítí zahrnuje i prokořenitelný prostor pro výsadbu stromů v každé ulici. Dešťové vody z povrchů, případně i budov, se uplatňují přímo v designu ulic, náměstí a parků.

Navržená městská čtvrť dosahuje hustoty kolem 174 obyvatel na hektar, bez úvahy ploch individální rekreace, ale za to včetně zahrnutí území cca 4,9 ha parků a zeleného prstence. Celkově by zde mohlo najít domov kolem 2800 obyvatel ve více než 1200 bytech a rodinných domech.