Zateplení Mervartova 5


Vlna zateplování se postupně přelívá i na klasické bytové domy a my jsme měli příležitost být u toho! Dům ze 30. let 20. století realizovaný podle návrhu přerovského stavitele Čeňka Horáka je jedním z několika podobných domů v řadě. Navrhli jsme jeho kompletní zateplení vč. nadkrokevní izolace a úpravy vikýřů, které nyní konečně nepromrzají. Snažili jsme se zachovat střídmost a pracovat s barvou zámečnických a klempířských výrobků. Akcent vysunutých zlatých kvádrů vynikne zejména dopoledne, když ulici zalije slunce.

Data o projektu

stavební dokumentace: 2016-2017
výstavba: 2017
lokalita: Mervartova 5, Přerov, Olomoucký kraj
klient: SVJ
realizace: LIKOSTAV spol. s r.o.