RD Bezuchov


V podhůří Hostýnských vrchů jsme pro náročného klienta navrhovali novostavbu rodinného domu. Stavební program, požadavek na bezbariérové řešení a snaha o přiměřené měřítko v okolní zástavbě vedla k rozdělení domu do dvou hlavních hmot: soukromé a společenské. Ta je objemnější i dominantnější a je orientována hřebenem rovnoběžně s ulicí. Druhá, menší část, svírá s první úhel 110° a formuje tak mezi domy příjemný, od severních větrů chráněný polodvůr. Obě hmoty propojuje malý krček plnící funkci vstupní haly. Natočení objektu jej směřuje jak k dálkovým výhledům, tak jej jasně vymezuje ve svém okolí.

Data o projektu

studie: 2013 – 2014
stavební dokumentace: 2014-2015
výstavba: 2015-2017
lokalita: Bezuchov, Olomoucký kraj
klient: soukromý investor
realizace: Ing. Hanousek Leoš s.r.o.