Zastávka Olomouc-Řepčín

Pro železniční zastávku Olomouc-Řepčín jsme navrhli rekonstrukci původní výpravní budovy z 60. let 20. století. Byla značně předimenzována, nedostávalo se jí údržby, ale vzhledem k umístění drážní technologie bylo rozhodnuto o jejím zachování, nikoli demolici.

Při respektování požadavků Správy železnic na sedlovou střechu bylo po zvážení několika možností přistoupeno k návrhu tří sedlových střech s různým sklonem, s hřebeny rovnoběžnými s podélnou osou objektu. Koncepčně je budova členěna na dvě části: provozně-technickou sekci budovy s provětrávanou fasádou obloženou hliníkovým tahokovem a část přístupnou veřejnosti s fasádou v bílé omítceu . Toto výrazné architektonické rozčlenění budovy tvoří hlavní použitý výrazový prostředek, který díky přítomnosti podniku Moravských železáren dobře zapadá do svého industriálního kontextu. V jiném je budova střídmá a dispozičně úsporná.

investor: Správa železnic, státní organizace
lokalita: Olomouc-Řepčín
náklady: 9,6 mil. Kč vč. DPH
realizace: 2020
generální dodavatel stavby: Tomi-Remont a.s.
foto: Zuzana Štolcová