Sídlo ČSOP Salamandr

  • Uliční štít. Foto: Jiří Alexander Bednář, www.jiribednar.com

Dvůr uzavírají čtyři objekty prostého tvaru. Rozhodli jsme se zachovat jeho celkový
venkovský charakter a zrekonstruovat předmětný objekt pomocí drobných zásahů a citlivě do něj adaptovat nové funkce. Zachováváme měřítko a materiály tradiční architektury, ale nechceme jen kopírovat a vytvářet pseudolidovou stavbu. Cílem není kontrastní architektonická exhibice, ale moderní stavba inspirována místními tradicemi, která splňuje současné požadavky na moderní pracovní prostředí a bydlení.

Do stávající budovy umisťujeme tři rozdílné provozy – kancelářské prostory, zázemí pro terénní pracovníky, byt, a zároveň zachováváme čtvrtý provoz – stávající chlév. Provozy se nekříží a mají oddělené vstupy. Kancelářská funkce je dominantní a zázemí pro terénní pracovníky zase přímo souvisí s využitím dalších objektů statku, takže jsme orientovali jejich vstupy do dvora. Zatímco byt je funkcí doplňkovou, nezávislou na statku, vytvořili jsme pro něj nový oddělený vstup ze severní strany.

Realizováno v letech 2017-2019.