Veřejné prostory Lhotky u Hranic

V místní části jsme dostali za úkol vyřešit několik veřejných prostranství, se kterými si místní nevěděli moc rady. Zde prezentujeme především autobusovou zastávku točnu a obecní sad, do kterého má být v brzké době nepříliš citlivě zasazena čistírna odpadních vod.

Navrhovaný objekt zastávky je tvořen třemi menšími hmotami zastřešenými plochou střechou. Jednotlivými hmotami jsou: autobusová čekárna, prostor pro kontejnery na tříděný odpad a sklad sportovních potřeb. Navíc vzniká zastřešený prostor mezi těmito jednotlivými prvky, který lze využít jako krytou čekárnu nebo třeba i jako pódium při kulturní akci na návsi. Pod střechou se nachází také vývěska, jízdní řád a poštovní schránka.

Hned v blízkosti vjezdu do obce je projektována ČOV, kvůli které bude muset být vykáceno mnoho ovocných stromů a bude dosti na očích. Jedná se o ryze technický objekt bez jakýchkoli architektonických ambicí. Má být navíc oplocen pletivovým plotem s doplněným ostnatým drátem.
Zadáním bylo vymyslet „něco,“ co by alespoň trochu zkulturnilo příjezd do obce za stavu, kdy je realizace ČOV plánována na rok 2019 či 2020.

Rozhodli jsme se tedy celý objekt ČOV schovat tak, že vytvoříme tajemný „black box,“ do kterého čistírnu skryjeme. Bude se jednat o speciální oplocení, které dokola oběhne celou čistírnu tak, jak bude zrealizována. Není třeba zasahovat do stávajícího projektu, „jen“ se přidá další vrstva. Ta je navržena z vysoce lesklých lakovaných hliníkových profilů uchycených
na pomocné konstrukci. Díky nepravidelnému střídání tmavých tónů je docíleno vyšší záhadnosti tak, že vzniklý objekt se bude jevit temný při různých úhlech dopadu světla i úhlech pozorovacích.

Data o projektu

studie: červenec 2019
lokalita: Hranice II-Lhotka, Olomoucký kraj
klient: Město Hranice