Dům na Vsetíně

Koncept domu ovlivnily především omezující faktory, jako je prudký svah, problematické oslunění a požadavek možnosti budoucí výstavby
dalšího domu na pozemku. Rozhodli jsme se využít principu atriového domu, který adaptujeme na naše podmínky.

Samotné atrium je tvořeno hmotou domu ve tvaru „L“ (respektive „T“ s jedním velice krátkým ramenem), další stranu tvoří příkrý svah. Čtvrtá, jižní strana, je už jen náznakově doplněna altánem a pergolou, která atrium opticky propojuje se zbytkem pozemku a zároveň, v případě prodání části parcely, umožní jednoduchým zásahem dům odclonit od souseda a vytvořit zcela intimní dvůr.

Objem domu je vzhledem k prostorovým požadavkům a stavebnímu programu poměrně velký, a proto jej dělíme na dvě hmoty. První, dvoupatrová obytná část je orientovanou rovnoběžně s ulicí. V souladu
s požadavky investora je navržena s plochou střechou. Druhou, přízemní technickou část, orientujeme kolmo do svahu, do kterého se zařezává a propojuje se s ním svou zelenou střechou. Cílem je potlačit vizuální působení této technické části, a tak je kromě zelené střechy skrývána i tmavší barvou, což dá ještě více vyniknout hlavní světlé a dvoupatrové hmotě domu.

Data o projektu

studie: 2015
stavební dokumentace: 2016
výstavba: 2017-2019
lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
klient: soukromý investor
realizace: 1. VASTO spol. s r.o.