Veřejné prostory Bohuňovic

Obec Bohuňovice je srostlicí dřívějších tří obcí: Bohuňovic, Moravské Loděnice a Trusovic. Našim úkolem bylo zpracovat studii průtahu obcí v širším kontextu a nevěnovat jen suše silničnímu tělesu. Veřejné prostory jsme proto pojalo opravu široce od fasády k fasádě. Na některá místa jsme se ale zaměřili podrobněji.

Hlavní koncept a vlastně i hlavní otázka práce zněla: asfalt nebo (žulovou) kostku? Výsledkem je všestranně přijatý kompromis mezi historickou hodnotou a drobným měřítkem a komfortem tichého živičného povrchu. V centrech dřívějších obcí je navrženo bezbariérové uspořádání s kostkou, ostatní části mají asfalt. V celé studii s snažíme nalézt rovnováhu mezi jednotlivými způsoby dopravy: motorovou, cyklistickou a pěší a vytvořit jim odpovídající podmínky.

Protože se jedná o veřejný prostor, v průběhu celé práce jsme studii představovali občanům a snažili se od nich získat co nejvíce podnětů: od prvotní ankety, přes několik společných projednávání až po finální prezentaci.

DATA O PROJEKTU

investor: Obec Bohuňovice
lokalita: Bohuňovice, okres Olomouc, kraj Olomoucký
řešené území: ~ ha
studie: červenec 2013 – leden 2014
předpokládané náklady: 121,4 mil. Kč (bez DPH)
spolupráce: Ing. arch. Jana Šerá, Ing. arch. Milan Šuška
dopravní část: Ing. Tomáš Tužín
zahradní architekt: Ing. Julie Horká