Římské náměstí v Brně

2. místo v soutěži o návrh Římského náměstí v Brně.

Mesto je neustále sa meniaci organizmus. Aj v súčasnosti prebiehajú zmeny. Obchody odchádzajú z centra do shopping parkov na periférie a s nimi aj nakupujúci. Paradoxne sa tým centru uľaví, stáva sa tak pokojnejším a vhodnejším pre bývanie.

Centrum mesta bolo v plánovaní miest minulej éry chápané ako jedna „farebná plocha“ obchodov, kultúry a administratívy, ktorá mala byť obyvateľom dostupná vďaka zvyšujúcej sa mobilite. V dnešnej situácií ale vieme, že najudržateľnejšie je polyfunkčné mesto (s mixom funkcií bývania, pracoviska / školy a nakupovania) a mesto krátkych vzdialeností (ktoré šetrí energie a čas na prepravu). Suburbanizácia otvára zmeny v nazeraní aj na centrum Brna. Naša stratégia preto kladie dôraz na zvýšenie podielu bývania v centre, ktorý je v pomere k plochám komerčným značne nevyvážený. Římské náměstí je najlepšie miesto pre život v historickom jadre Brna, jeho revitalizácia by mohla byť prvou lastovičkou návratu obyvateľov do centra.

V uličke Františkánska k prázdnej stene kostola sv. Marí Magdalény je navrhnutý pravidelný blší trh s mobiliárom. Námestie je dizajnované ako obytné a bývanie umiestňujeme do dostavieb okolo polosúkromných zelených dvoroch. Dostavby sceľujú pôdorys historického jadra a jasne vymedzujú námestie. Námestie stojí na základoch židovskej kominuty, podzemné priestory pod ním preto využívame ako výstavné priestory židovského múzea. Historické podzemie bude s dnešným námestím symbolicky prepojené siedmimi svetlíkmi, ktoré v noci osvetľujú námestie a cez deň nimi naopak slnečné svetlo z námestia presakuje do podzemia.

Spolupráce: Ing. arch. Aleš Stuchlík