Regenerace sídliště CVH v Hranicích

Cementářské sídliště v Hranicích (někdy také CVH) vzniklo v druhé polovině 50. let 20. století. Od té doby probíhaly na sídlišti jen drobnějších opravy  a nekoordinované investice, jak veřejné, tak soukromé. Město Hranice správně pochopilo, že je třeba celkový a nový pohled na celé sídliště a nechalo vypracovat studii úprav veřejných prostranství.

Koncept úprav sídliště navazuje na původní uspořádání a toto rozvíjí. Je dodržena hlavní kompoziční osa, která je dopravně zklidněná a od ní se odvíjí další zástavba a veřejné prostory. Ty se v řadách mezi domy střídají v pojetí „vnitroblok“ a „ulice.“ Vnitroblok je vnímán jako příjemný široký zelený prostor určený pro volnočasové aktivity, s redukovanou motorovou dopravou, kdežto ulice tvoří užší veřejné prostranství mezi domy především s dopravní funkcí a plochami parkování.

Posledním prostorem, který sídliště neoddělitelně doplňuje, je pás izolační zeleně táhnoucí se východně od zástavby od severu k jihu. Je tvořen množstvím různě kvalitních stromů a podrostu a nabízí příležitost pro rozličné aktivity: od místa pro společné komposty zahrádkářů zcela v jihu území, přes běžné procházky mezi stromy, po napínavou biketrialovou dráhu nebo pobytové paloučky.

První etapa revitalizace byla navržena jako rychlá (nevyžadující územní rozhodnutí ani stavební povolení) a nízkonákladová, mající přesto významný dopad na kvalitu života v místě.

Data o projektu

investor: Město Hranice
lokalita: Cementářské sídliště, Hranice, kraj Olomoucký
řešené území: ~4,5 ha (rozšířené až na 8,9 ha)
odhadované náklady: ~37 mil. Kč bez DPH
spolupráce: Ing. arch. Milan Šuška, Ph. D., Ing. Ondřej Svák, Ing. Lukáš Lattenberg, Ing. Daniel Matějka, Ph. D., Akad. arch. Libor Sošťák