Náves ve Středolesí

Hlavní myšlenkou návrhu je podtržení významu dominantní stavby kostela a vytvoření Místa ve středu obce. Navrhujeme proto vyznačit okolo kostela jakýsi prstenec, který by vymezoval centrum. Tento prstenec bude probíhat jako po silnici, tak po nově navrženém propojovacím chodníčku v proměnné šířce prstence. Bude materiálově odlišen tak, aby byl v území jasně patrný a centrální plochu sjednocoval.

Sjednocení je vůbec celkovým motivem návrhu. Namísto stávajícího množství drobných prvků v blízkosti kostela (zastávka, poštovní schránky, několik vývěsek, směrovky a označníky a jiný mobiliář) navrhujeme vytvořit jednu novou zastávku, která v sobě všechny tyto prvky obsáhne a může nabídnout i další. Návrh pak doplňujeme zklidňující dlážděnou plochou u jižní stěny kostela, kde se nachází dnes užívaný vstup. Tuto plochu zakončuje nový přístřešek autobusové zastávky (respektive multifunkční objekt). Plocha je myšlena také pro zastavení pojízdné prodejny potravin nebo zmrzlináře. Ve vymezeném centrálním prstenci dostává prostor ještě unikátní herní prvek s nezbytnou dopadovou plochou.

Rozhodli jsme se tedy koncentrovat prostředky do jedné plochy vymezené prstencem a v další území ponechat převážně nezastavěné, bez zvláštních architektonických zásahů ve veřejném prostranství.

Data o projektu

studie: únor 2018
lokalita: Hranice VIII-Středolesí, Olomoucký kraj
klient: Město Hranice