Hotel a vinařství Radošov

Dostali jsme příležitost navrhnout kombinaci vinařství s luxusním hotelem ve výjimečné poloze zvýšeného pahorku Radošov u Veselí nad Moravou. Na místě stával historický statek, který však byl rozbořen a plochu si tak desítky let bere příroda zpět postupným zarůstáním.

Po zvážení všech možností jsme se odklonili od myšlenky obnovy původního statku. Hledali jsme raději cestu, jak maximálně využít současného stavu místa a zároveň naplnit zadání, kdy má pod dozorem rozhledny vzniknout zážitkový hotel s vinařstvím s maximální mírou soukromí. Spolu s tím má však být respektována turistická stezka vedoucí okolo a objekt nebo objekty mají splňovat požadavky na udržitelnost.

Silně konceptuálně proto umísťujeme stavební program do jediného objektu v jihovýchodní části řešeného území. Tak padne minimum (leč náletových) stromů, bude zabrána minimální plocha půdy, ale zároveň vznikne ikonická dominanta doplňující stávající rozhlednu a využívající své výšky pro vzrušující výhledy. Osově symetrický objem při vrcholu kopce se tak stává zapamatovatelným místem v krajině.

Objekt je navíc orientován ke svahům Blatnice pod Svatým Antonínkem a tamním vinicím, ze kterých bude sklízeno víno navrženého vinařství.

Vnitřní uspořádání je voleno tak, aby se směrem k rozhledně umisťovaly provozy vinařství, ke stranám odvráceným od rozhledny pak směřují soukromé pokoje, wellness, restaurace či degustační místnost.

Díky zvolenému konceptu je stavba ekologická, vysoce udržitelná ve vztahu ke krajině, zvolenému pozemku i společnosti jako celku. Zabírá jen nejnutnější plochu, což uvolňuje maximum rozlohy pozemku pro přírodní procesy. Zároveň ponechává široké veřejnosti plochy k volnému využití, a to včetně zaužívaného ohniště na dřívějším nádvoří statku.