Přestavba domu v Přerově


Původní typový projekt „rodinného domu do svahu“ usazený na rovinném pozemku Hané doznal změn již během své výstavby v 80. letech. Přesto však nedostatečně: bytová jednotka v patře způsobila, že běžný život byl dokonale oddělen od zahrady, což bývá jednou z největších hodnot bydlení v domku. Po 30 letech se majitelé rozhodli k radikálnímu zásahu do objektu, oželení garáže a přesunu hlavních pobytových prostor do přízemí, k terénu. Dalšími změnou je celkové prosvětlení domu, propojení jednotlivých prostor a přístavba zastřešených pergol. Dokončeno v roce 2016.

spolupráce: Ing. arch. Jana Šerá, Bc. Markéta Novotná