Kysuce, krajina, architektúra – kniha

kniha

25 fotografov, architektov, grafikov, záhradných a krajinárskych architektov, etnografov, zo 4 krajín: Slovenska, Česka, Švajčiarska a Rumunska, už 4 roky odhaľuje cnosti a neresti Kysúc. Dali sme si náročný cieľ: navštíviť každú obec, osadu a samotu v regióne Kysuce, ktoré nám zato poskytujú množstvo inšpirácií, aktuálnych pre súdobú architektonickú tvorbu. To čo sme objavili a zistili nájdete vpripravovanej knihe: Kysuce, krajina a architektúra.

Kniha populárne náučnou formou zoznamuje odbornú i laickú verejnosť s hodnotami tradičnej architektúry. Odborné poznatky aplikuje na konkrétny región Kysuce. K čomu využíva:
1 Fotografie poukazujúce na cnosti a neresti súčasnej premeny kysuckého vidieka a jeho architektúry.
2 Príklady zo súčasného vidieka z iných regiónov u nás i v zahraničí, ktoré poskytujú nadhľad nad problematikou.
3 Fotografie vidieka a stavieb, aktuálne a inšpiratívne pre architektonickú i urbanistickú tvorbu v tomto regióne v snahe poukázať na ich kvality a prinavrátiť tak sebavedomie miestnej tradícií a osobitej identite regiónu.
Kniha má slúžiť ako opora pre vznik kvalitnej architektúry v regióne Kysuce. Zastupuje chýbajúci odborný, politicky nestranný a komerčne nezávislý názor. Bude sprevádzaná putovnou výstavou fotografií prípadne novinovými článkami, prednáškami.

Facebook: http://www.facebook.com/architekturakysuce/