Bytový dům Jungmannova

Původní objekt je díky desítkám let zanedbávané péče v katastrofickém stavu, a proto jej čeká demolice. Namísto něj navrhujeme novostavbu bytového domu, který poskytne 10 různě velkých bytů v soudobém standardu bydlení. Jedná se o pavlačový dům s průjezdem do dvora.

Data o projektu

studie: 2017
investor: soukromý investor
lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
spolupráce: Ing. arch. Jana Šerá
vizualizace: Pavel Kovač, RealViz