Soutěž: předprostor školy v Jundrově

V soutěži na řešení vstupního prostoru do základní školy Jasanová 2 v Brně-Jundrově jsme získali 2. místo! Základní koncept našeho návrhu spočíval v odstranění výškových bariér a vytvoření spojité, plynule se měnící plochy v jednom materiálu, která bez zbytečných skoků propojí jednotlivé výškové úrovně veřejného prostranství a vstupu do školy.

Tato spojitá plocha elegantně a nenásilně nabídla bezbariérový vstup do školy, odstranila obrubníky, prudkou rampy, schůdky aj. terénní nerovnosti a pomohla vytvořit jeden plynulý veřejný prostor. Další navrhované úpravy jsou již jen dílčími doplňky tohoto zásadního zásahu.

Jsou jimi například doplňky ve formě mobiliáře či dílčí drobná zlepšení podrobně popsaná na hlavním panelu. Poměrně výraznou novinkou je však prostor pro venkovní výuku umístění na části dnešního hřiště (jež je mimochodem respektováno i se svými herními prvky) ve stínu vzrostlých stromů. Všechny tyto části návrhu jsou nezávisle na sobě zapojitelné či odpojitelné z hlavní kostry a jejich realizace může být rozložena v čase či vůbec neuskutečněna, dle potřeb školy.

DATA O PROJEKTU

investor: Městská část Brno-Jundrov
lokalita: Jasanová 2, Brno, kraj Jihomoravský
soutěž: květen 2013
umístění: 2. místo
řešené území: 1033 m2
očekávané náklady: 1,5 mil. Kč
spoluautorka: Ing. arch. Kateřina Špidlová