Náves Lobodice

27.10.2023

Ve středu 25.10.2023 jsme představili upravený návrh řešení návsi. Pro diskuzi jsme zobrazili ve výkresech všechny polohy autobusových zastávek s tím, že by se realizovala pouze zastávka v poloze B. Po diskuzi bude ještě prověřena možnost zachování stávající polohy.

2.10.2023

Zveřejňujeme koncept a prezentaci návrhu úprav návsi tak, jak byla představena veřejnosti dne 26.9.2023.

Prezentace (PDF, 47,7 MB)

Celkový situační výkres

21.6.2023
Vážení občané,

máme za úkol zpracovat studii veřejných prostranství návsi ve vaší obci. Aktuálně sbíráme co nejvíce informací o vymezeném území a uvítáme i vaši pomoc. Budeme rádi, když nám napíšete, jak náves vnímáte dnes a jakou byste ji chtěli mít v budoucnosti. Zajímají nás všechny věci, které vás zde těší, ale i trápí. Pro jednodušší sběr podnětů jsme připravili tento anketní lístek, který prosím vyplňte odevzdejte na obecním úřadě. Anketa je anonymní, ale když nám necháte kontakt, můžeme vás informovat o dalších krocích, případně se doptat na upřesnění.

Anketu vyplňujte zde.

Anketa online bude otevřená pro Vaše odpovědi do 5.7.2023 a pro její vyplnění budete potřebovat jedinečný kód. Ten naleznete na papírovém dotazníku. Anketa je zcela anonymní, jedinečný kód, kterým je každý anketní lístek označen, je pouze kontrolním kódem pro vyloučení duplicit.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci!
VESMĚS architekti

Chcete-li nám něco sdělit i v průběhu prací, obracejte se, prosím na hlavního architekta projektu:

Ing. arch. Jan Horký
tel. 775 331 535
e-mail: jan.horky@vesmes.cz

Děkujeme