Sídliště Kpt. Jaroše, Hranice

29.1.2020

Vypořádání připomínek a upravený návrh

Od obyvatel sídliště jsme obdrželi řadu připomínek ke studii, všechny jsme společně s městem prošli, vyhodnotili a případně zapracovali. Jejich soupis je zveřejněn níže, společně s pracovní verzí návrhového výkresu, jež bude v následujícím měsíci dopracován a studie pak bude předložena zastupitelstvu města.

Vyhodnocení připomínek

Upravený návrh


24.9.2020

Koncept sídliště veřejně projednán

Ve středu 26.9.2020 se na sportovním hřišti v ulici Kollárova uskutečnilo představení konceptu řešení sídliště kapitána Jaroše. Návrh je zpracován ve dvou variantách, které se liší především prací se stávajícím hřiště. Ve variantě 1 je hřiště zcela zrušeno a na jeho místě jsou navržena parkovací místa a výsadba stromů. Plochy pro drobnější míčové hry jsou nově situovány v parku, který je prosvětlen po vykácení neperspektivních stromů a herní plochy jsou vymezeny i nově vysazenými živými ploty.

Varianta 2 sportovní hřiště zachovává, a chybějící parkovací kapacity jsou vyhrazeny namísto cyklopruhu na ulici Kollárova, který je navrhován ve variantě 1. Zároveň je pracováno i s parkem, který je po obvodu doplněn novými výsadbami, aby byla centrální uvolněná část chráněna před pohledy z bytových domů.

Obě varianty doporučují pokračovat v jednání o zpřístupnění parkovacích kapacit na „vojenském“ parkovišti alespoň časově omezením režimu.

Své podněty k představeným návrhům prosím zasílejte do 15.10.2020 hlavním architektovi projektu Ing. arch. Janu Horkému (jan.horky@vesmes.cz, nebo Ing. Pavle Ondrové (pondrova@mesto-hranice.cz) z města Hranice.

Prezentované návrhy:
Ulice Kollárova Pěšina ve vnitrobloku  Pěší osa s výhledem na zámekÚprava ulice Přátelství
  Varianta 1

  Varianta 2

  Vzorový řez – ulice Husitská

 Vzorový řez – ulice Přátelství


9.9.2020

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání k představení výsledků ankety na sídlišti kapitána Jaroše a konceptu studie úprav veřejných prostranství na tomto sídlišti.

Setkání se uskuteční ve středu 26.9.2020 od 16:00 před sportovním hřištěm na ulici Kollárova.

Těšíme se na Vaši účast!

Odbor investic města Hranice a VES MĚS architekti


20.4.2020
Vážení občané,

pro město Hranice připravujeme studii „Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Kpt. Jaroše“, jejímž cílem je zkvalitnění veřejných prostranství na Vašem sídlišti. Pro optimální řešení je důležité získat dostatek informací a názorů od všech, kteří sídlišti užívají. Tímto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci. V první fázi Vás chceme požádat o vyplnění anketního lístku, který se otevře po kliknutí na odkaz níže:

Domácnosti: Anketu vyplňujte zde.
Jednotlivci: Anketu vyplňujte zde.

Anketa bude otevřená pro Vaše odpovědi do 30.4.2020 a pro její vyplnění budete potřebovat jedinečný kód. Ten naleznete na papírovém dotazníku, jež Vám byl doručen do Vaší poštovní schránky. Dotazníky bez vyplněného kódu nebo s kódem neplatným budou vyloučeny. Anketa je zcela anonymní, jedinečný kód, kterým je každý anketní lístek označen, je
pouze kontrolním kódem pro vyloučení duplicit a zajištění odpovědí jen od obyvatel sídliště.

Chcete-li nám něco sdělit i v průběhu prací, obracejte se, prosím na hlavního architekta projektu:

Ing. arch. Jan Horký
tel. 775 331 535
e-mail: jan.horky@vesmes.cz

 

Děkujeme