Můj životopis

Vzdělání

 • 2008-2010 – Magisterské studium, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
 • 2006/2007 – Erasmus na ENSAM – Ecole Nationale d’Architecture Marseille-Luminy
 • 2004-2008 – Bakalářské studium, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
 • 2003-2004 – Geodézie a kartografie, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
 • 1995-2003 – Gymnázium J. Škody, Přerov

Další vzdělání, konference

 • leden 2013 – výkladový seminář k novele stavebního zákona, Brno
 • květen 2012 – konference reSITE – společné nápady pro obyvatelnější město, Praha
 • březen 2012 – workshop „Jak propagovat cyklistiku a cyklistické akce,“ Brno
 • listopad 2011 – Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí, Centrum kvality bydlení, Brno
 • říjen 2011 – Udržitelná sídla, Fakulta architektury VUT v Brně – mezinárodní konference s důrazem na udrľitelnost lidských sídel
 • březen 2010 – Global Quality Heritage Management, Instituto Politécnito de Tomar, Portugalsko – intenzivní vzdělávací program zaměřený na kvalitu v péči o kulturní dědictví
 • listopad 2009 – BrnoWalk09, Centrum dopravního výzkumu, Brno – mezinárodní seminář zaměřený na aktuální otázky ekologické dopravy v městském prostředí

Pracovní zkušenosti

 • Od 8/2010 – samostatný architekt
 • 8/2008-3/2009 – stážista, SeARCH B.V., Amsterdam, Nizozemí
 • 2/2008-6/2010 – mladý architekt a projektant, Stavební projekty Luděk Adolf, Přerov
 • Od 10/2007 – příležitostná spolupráce na různých projektech, rozliční architekti
 • 3-6/2007 – vyhledávání a zpracování dat, ArchiEXPO.com, Marseille
 • Léto 2006 – mladý architekt, ARCH/art s.r.o., Brno
 • 7/2004-2/2008 – zpracování a prezentace věděckého výzkumu, Fakulta stavební, vysoké učení technické v Brně

Jazyky

 • čeština – mateřský
 • angličtina – plynně
 • francouzština – komunikativně