Hotel Vondelpark

Rekonštrukcia administratívnej budovy na hotel v širšom centre Amsterdamu, vznikal v ateliéru FAB v spolupráci architektov Bart van Bieman, Felix Bemmel, Václav Zvěřina a Milan Šuška.